הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לפני פטירתו: "משחקים באש"
פורים (צילום: By RnDmS/shutterstock) הגראי"ל שטיינמן זצ"ל - מאת מוישימי - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40274525

חדשות

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לפני פטירתו: "משחקים באש"

הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לפני פטירתו התייחס לנושא חיקוי הרבנים בחג הפורים. הרב כתב מכתב חריף ובו הזהיר: "שומר נפשו ירחק מעון החמור של מלבין חבירו ברבים".

   
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לפני פטירתו: "משחקים באש"
פורים (צילום: By RnDmS/shutterstock) הגראי"ל שטיינמן זצ"ל - מאת מוישימי - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40274525
אא

נהגו בכל הישיבות כבר שנים רבות למנות רב של פורים שיחקה את הרבנים, ויש מהפוסקים שמחו על כך וכתבו שיש למחות במנהג זה, אך יש שהצדיקוהו, וכל זה בתנאי שאין כוונת המחקה לזלזל ולצחוק על הרבנים.

טובי הכישרונות בקרב בחורי הישיבות עמלים בימים אלו על הכנת ה'פורים רב' המסורתי, במהלכו יציגו הבחורים קטעי פארודיה על המתרחש בישיבה. המנהג, המתקיים בישיבות עשרות שנים, זוכה מדי שנה לגלי ביקורת מצד ראשי הישיבה, שלא רואים בעין חיובית את התפרקות הבחורים ביום הפורים - על חשבונם.

פעמים רבות, במהלך ההצגה השנתית, מרשים הבחורים לעצמם לבזות אנשי צוות מהישיבה, ולא מעט פעמים גם בחורים מתוך הישיבה זוכים לקיתונות של בוז.

בשנותנו האחרונות, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל החליט להתערב בנושא כאוב זה.

במכתבו נגד התופעה כתב אז ראש הישיבה: "היות שמתקרבים ימי פורים דפרזים ודמוקפין, בהם יש חשש של פגיעה באנשים, בחורים ומחנכים, אשר זה חטא ועון גדול, והרבה שנים אחרי זה סובלים הפוגעים והמביישים, ולא יודעים את חומרת הדברים. באתי בזה לעורר כי משחקים באש, שומר נפשו ירחק מעון החמור של מלבין חבירו ברבים".

שח הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין, על ילד שזרק חומר נפץ וגרם לקטיעת אצבע של ילד אחר, הילד התדפק על דלתו של מרן הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל, ושאל כיצד לעשות תשובה על המעשה הנורא שעשה. תשובת מרן זצוק"ל היתה: "איני יודע כיצד עושים תשובה על דבר כזה!"

הילד ניסה שוב ושוב, אבל הגאון הגראי"ל זצוק"ל פכר את ידיו בתנועה של 'איני יודע' ולא השיב.

הגר"י זילברשטיין הסביר את תשובתו של הגאון הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, ואמר שבאמת אי אפשר לדעת כיצד עושים תשובה על דבר כזה, שהרי כבר הבאנו בעבר שהספר חסידים מתקשה בדבר הכפל במילות הפסוק 'והשיב את הגזילה אשר גזל', ומתרץ שאמנם אם הגזלן משיב את גזלתו עוד באותו יום די בכך, אולם אם השיב רק לאחר יום או יומיים, הרי שצריך להחזיר לנגזל גם את ההפסד שהיה לו באותם יום או יומיים, שבהם היה יכול לעבוד עם השור או עם החמור, ונמנע הדבר ממנו בשל הגזילה, ואם הגזלן לא החזיר את פערי ההפסד הללו הוא נשאר גזלן.

 וכמו כן ממשיך ה'ספר חסידים', כדי לצאת ידי שמים, יש לחשב את הצער שהיה לנגזל וכו', ואם במקרים אלה כל כך קשה לאמוד את הצער, הרי שבמקרה שלנו כאשר אחת האצבעות של הילד נקטעה, באמת אי אפשר לדעת כיצד ניתן לחזור בתשובה על כך, וזו היתה תשובתו של הגאון הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל).

עוד כתבות שיעניינו אותך