"יש ניסים!": החלבן זכה להם באמצעות 4 דברים
החלבן - הרב חיים כהן

גדולי ישראל

"יש ניסים!": החלבן זכה להם באמצעות 4 דברים

על גדלותו של רבי חיים כהן, הקרוי "החלבן", זצוק"ל - גילויים מיוחדים מהתורה מדוע זוכים הצדיקים לנסים של ממש ואיך נוכל לזכות גם בעצמנו? הרב יהודה סעדיה, צפו בתכניתו "התעוררות ישראל" בימי ד' ב-17:00

   
"יש ניסים!": החלבן זכה להם באמצעות 4 דברים
החלבן - הרב חיים כהן
אא
החלבן - הרב חיים כהן

תהיתם לעצמכם ודאי לא פעם כיצד זוכים לנסים אמיתים, הנה גילויים מהתורה המסבירים איך זוכים לנסים של ממש. ידוע לכולנו שבעולם קיימים ניסים. וכן השכינה מלווה את הצדיקים בכל עת ולא זזה מהם. איך התהליך הזה נעשה?

למשל, המיוחד ברב המקובל חיים כהן זצוק"ל (המכונה "החלבן") היה ששכינה ליוותה אותו כל הזמן, הייתה לו "שולחן רוח הקודש" והוא זכה לכך בזכות ארבעה דברים: ראשית מסירות הנפש המופלאה שלו לתורה שלא ניתן לתאר אותה במילים.

הדבר השני זו התפילה, הוא נהג בכל יום לקרוא "תיקון חצות" בבכיות גדולות על הרצפה, בתחינות ובבקשות לביאת משיח צדקנו.

הדבר השלישי הוא הענווה והוותרנות שלו. רבי נחמן שהיה תלמידו, סיפר עליו שהוא תמיד דיבר אליו כאילו הוא בעצמו התלמיד ורבי נחמן הוא המורה שלו. הוא הביט ברבי נחמן כאילו הוא הגדול ואילו הוא הקטן והצנוע. 

מסופר שפעם אדם שקצת לא היה בריא בנפשו התלהם והתפרץ על החלבן. רבי נחמן מספר שבאותם רגעים ירד החלבן על רגליו, נישק את נעליו של אותו אדם וביקש את סליחתו, אמר לו: "אני עפר לרגלך". למרות גדלותו ורוח הקודש ששרתה עליו, הוא השפיל את הכבוד שלו עד עפר כי הוא ידע שרק ככה הוא יצליח לפייס את אותו האדם. כך גם התנהג כלפי אשתו, נתן לה כבוד עצום והתייחס אליה כאל מלכה.

הדבר הרביעי בזכותו זכה לשכינה שתשרה עליו הוא הכבוד העצום שלו לקודש הקודשים, בית הכנסת - הוא הקפיד מאוד על קדושת המקום.

אם גם אתם רוצים לזכות בניסים השתדלו מאוד להתקרב אל הצדיק, ללמוד תורה, להתפלל ולעשות תשובה בכוונה ובדמעות, סגולות, מעשים טובים, עבודת המידות, קריאת תהילים וכו'... ע"י שאדם משדל את כל מערכות הטבע שלו, כך זוכה שהקב"ה עושה השתדלות עבורו ומקרב את הניסים. חזק וברוך.

עוד כתבות שיעניינו אותך